Information till vårdnadshavare

Här har vi samlat tips till vårdnadshavare och elever när det gäller distansundervisning. Sidan kommer uppdateras löpande.

Tips till vårdnadshavare

Se till att ha tydliga rutiner

  1. Gå upp på morgonen Hjälp ditt barn att komma upp på morgonen och att komma igång.
  2. Ordna en bra arbetsmiljö Se till att det finns en bra sittplats med bra ljus och lugn och ro.
  3. Planera skolarbetet Synliggör dagens schema/uppgifter, gärna visuellt med punktlista eller bilder. Planera in hur länge man ska jobba med varje uppgift.
  4. Glöm inte pauserna och maten Försök ta pauser och att röra på sig, undvik skärmtid på rast eller paus. Se till att ditt barn får mat för att orka koncentrera sig.
  5. Det sociala sammanhanget är viktigt Lyssna och ge stöd kring hur man kan känna delaktighet även om man sitter hemma.

Frånvaroanmälan

Är ditt barn frånvarande ska frånvaroanmälan göras via SchoolSoft precis som om barnet varit i skolan annars får barnet ogiltig frånvaro.

Kontakt med skolan

Om tekniken strular, om eleven behöver hjälp eller har frågor så kan du eller eleven ta kontakt med skolan via SchoolSoft. Eleven kan också kontakta sin lärare via Google Meet och där finns även möjlighet att chatta enskilt med läraren.

Information till elev

Där kommer vi samla stöd för elev som inte deltar i lektionerna på skolan.

Translate our web site

This site has a gray bar at the top of the page where you will find a globe icon.

Click on the globe to activate Google Translate and select a language you want to use on our web.

We take no responsibility for how Google translates this page.