Information till elev

Här har vi samlat tips till elever när det gäller distansundervisning. Sidan uppdateras löpande.

Här kommer vi samla stöd för dig som inte deltar i lektionerna på skolan. Det är en hjälp för att, med digitala verktyg, följa den planering och göra de uppgifter din lärare gett dig. Allt lektionsarbete genomförs inte digitalt men det är just den digitala delen vi fokuserar på här.

Undervisningen är inte lika för alla klasser i Ljusdals kommun och därför kanske du ser saker som du inte känner igen. Om du är osäker, hör av dig till din lärare om hur du ska gå tillväga.

Tips!

Se till att ha tydliga rutiner

  1. Gå upp på morgonen Se till att komma upp på morgonen och att komma igång.
  2. Ordna en bra arbetsmiljö Se till att det finns en bra sittplats med bra ljus och lugn och ro.
  3. Planera skolarbetet Följ dagens schema/uppgifter och planera in hur länge du ska jobba med varje uppgift.
  4. Glöm inte pauserna och maten Försök ta pauser och att röra på dig. Undvik skärmtid på rast eller paus. Se till att du äter mat för att orka koncentrera dig.
  5. Det sociala sammanhanget är viktigt Hitta vägar för att känna delaktighet även om du sitter hemma.

Frånvaroanmälan

Är du frånvarande ska din vårdnadshavare göra frånvaroanmälan via SchoolSoft precis som om du hade varit i skolan annars får du ogiltig frånvaro.

Inloggning

Du loggar in på Chrome Book, eller ditt Google-konto om du använder egen dator hemma, genom att använda din e-postadress. Den är ditt för- resp. efternamn följt av @utb.ljusdal.se

Exempel: förnamn.efternamn@utb.ljusdal.se

Om du inte kan logga in eller om du har glömt ditt lösenord så kontaktar du din mentor/lärare eller skolans IKT-pedagog.

Digitala enheter

I Ljusdals kommun använder alla elever, i årskurs 4 och uppåt, Chrome Books som arbetsredskap i skolarbetet.

Mer information om förhållningssätt angående utlånade digitala enheter

Du som elev förväntas:

  • Hantera Chromebook på ett säkert och ansvarsfullt sätt
  • Använda Chromebook i första hand till skolarbete
  • Ej använda Chromebook på ett sätt som strider mot gällande lagstiftning t.ex. nedladdning av upphovsrättsskyddat material, kränkning av annan person mm.

Stöd och support

Om din ChromeBook går sönder eller om du får andra problem så kontaktar du din klasslärare/mentor.

Translate our web site

This site has a gray bar at the top of the page where you will find a globe icon.

Click on the globe to activate Google Translate and select a language you want to use on our web.

We take no responsibility for how Google translates this page.