Specialpedagoger

Alla barn och elever i Ljusdal har tillgång till specialpedagog på sin förskola eller skola.  Specialpedagogen utreder elever med behov av särskilt stöd, analyserar elevresultat och jobbar med lärmiljö- och metodutveckling. Specialpedagogen utgör ett stöd för den övriga pedagogiska personalen.

Kontakt

På alla förskolor och skolor finns barn- eller elev­hälsoteam där special­pedagog ingår.