Medicinsk insats

Kommunens skolsköterskor träffar alla barn flera gånger under deras skoltid. De håller hälsosamtal med utgångspunkt i livsstilsfrågor och vaccinerar. Skolsköterskan är också engagerad i frågor som stresshantering, krisbearbetning och likabehandling.

Skolsköterskor och skolläkare har tystnadsplikt, sekretessen är densamma som för övrig hälso- och sjukvårdspersonal.

Kontakt

Råd om vård dygnet runt – ring 1177 eller via internet

Skolläkare
Kontaktas genom skolsköterskan.

Kontaktuppgifter till skolsköterskorna finns under respektive skola.