Centrala teamet

I det centrala teamet ingår skolpsykologer och specialpedagoger med spetskompetens i tal, språk och kommunikation. Teamet ger handledning och konsultationer samt jobbar med utredningar, nivåbedömningar och fastställande av diagnoser.

Kontakt

Centrala teamet
Kontakt tas genom aktuell rektor/förskolechef