LUPP

Lupp betyder lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är ett verktyg för att ta reda på var ungdomar tycker/tänker om sin situation i Ljusdals kommun. 

Rapporten är ett viktigt underlag för kommunens fortsatta arbete för ökad delaktighet och inflytande bland unga. Undersökningen utfördes i årskurs 8 och årskurs 2 i gymnasiet under 2016.

Klicka på respektive bild för att förstora.

Kontakta oss

Ungdomssamordnare
Esbjörn Johansson
0651-181 15
esbjorn.johansson@ljusdal.se