Rovdjurscentret De 5 Stora

Björn i skog

Fotograf: Magnus Elander

Rovdjurscentret De 5 Stora vill hjälpa fler att få veta mer om allt som rör våra fem stora rovdjur - varg, björn, lo, järv och människa.

Rovdjurscentret De 5 Stora vill göra det lättare för människor att kunna bilda sig egna uppfattningar om rovdjuren och deras roll i naturen och i samhället, uppfattningar som grundar sig både på etablerade fakta och på en vetskap om hur andra människor tycker och tänker om rovdjur.

Välkommen till:

  • ett intressant besöksmål för hela familjen
  • en attraktiv miljö för utbildningar och kurser
  • en inspirerande undervisningsmiljö för skolor, barn och ungdomar
  • en webbkanal för faktainformation, tillgänglig i hela landet
  • lättillgänglig kunskap för alla
  • en neutral arena för kommunikation om de stora rovdjuren