EstradLjusdals ungdomsstipendium

Ändamålet med EstradLjusdals ungdomsstipendium är att lyfta fram och uppmuntra en ung lovande kulturutövare verksam inom musik, dans, teater, konst, litteratur, foto/film eller annan kulturyttring.

Stipendiet utdelas till en person som:

  • är högst 25 år gammal (eller fyller 25 år under det aktuella året).
  • har stora utvecklingsmöjligheter inom en eller flera kulturyttringar enligt ovan.
  • har gjort betydande insatser inom sitt kulturområde och för kulturlivet i Ljusdal under det senaste året.
  • är bosatt i eller har starka band till Ljusdals kommun.

Den totala stipendiesumman uppgår till 5000 kronor eller den summa som kommittén beslutar om.

Ansökan från eller förslag på nomineringar ska vara EstradLjusdal tillhanda senast 31 augusti. Ingen speciell ansökningsblankett finns.

Adressen är:

estrad@ljusdal.se

eller

EstradLjusdal
Verkstadsskolevägen 34
827 34 Ljusdal