Praktisk information och avgifter

Avgift

Till och med det år du fyller 20:
500 kr/termin

Från och med det år du fyller 21:
900 kr/termin

Från och med tredje syskonet:
0 kr/termin

Avgiften är en administrationsavgift och gäller från påbörjad termin. Ensembleundervisning är avgiftsfri för de elever som har enskild undervisning på musikskolan.

Instrumenthyra

I mån av tillgång kan stråk- och blåsinstrument hyras av musikskolan till en avgift av 400 kr/termin. Övriga instrument – prata med din musiklärare. Köp av blockflöjt bör ske i samråd med din lärare. Spel- och sångböcker köps av eleven själv.

 

Information om kösystemet

Du ställs i kö från det datum vi tar emot din anmälan och antagning sker i datumordning. Du står kvar i kön tills att du fått en plats på musikskolan. Detta innebär att du inte behöver söka på nytt inför varje läsår. Du får stå i kö till ett instrument eller till sångundervisning, även om du vid ansökningstillfället inte har rätt ålder. Du kan stå i kö till fler än ett instrument.
Undantag från antagningsrutinen sker endast i de fall vi får avhopp under pågående termin.
Om du tackar nej till erbjuden plats har du rätt att stå kvar i kön till och med nästa läsårsstart.
Vi uppmanar alla att ge instrumentet en riktig chans med minst en termins undervisning. Därför kan man inte byta eller starta med ytterligare instrument under den första terminen.
* Nyanmälan av vuxenelever sker endast i mån av plats.

Frånvaro
Frånvaro som beror på dig eller din skola (t.ex. sjukdom, friluftsdagar, med mera) ersätts inte av musikskolan. Vid frånvaro ska alltid din lärare alternativt musikskolans expedition kontaktas.

Ge dig och instrumentet en chans

Vi uppmanar alla att ge instrumentet en riktig chans med minst en termins undervisning. Därför kan du inte byta eller starta med ytterligare instrument under den första terminen.