Anmälan till musikskolan

Vårt elevhanteringssystem innebär att du som vårdnadshavare kan ansöka till musikskolan för barnets räkning. Du kan även se aktuella ansökningar och kurser som barnet/barnen redan deltar i. Du behöver logga in med ditt BankID, vilket gör att dina uppgifter är säkra och inte kan missbrukas av någon obehörig.

Behöver du vägledning, kontakta oss på 0651-182 01 eller skicka ett mejl till musikskolan@ljusdal.se.