Skolkultur vårterminen 2019

Vi upplever! Teater, dans, film, musik, konst och eget skapande!

Folkungar med Vinterfesten. Årskurs 0.

LÅR, en dansföreställning. Årskurs 8.

Biet i huvet, en Riksteaterföreställning. Årskurs 4.

Teater Martin Mutter ger Glashjärnan. Årskurs 5.

Gävle symfoniorkester ger GamePlay. Årskurserna 3 och 6. I samarbete med Musik i Ljusdal.

Haga Duo, Det heliga rummet. 4-5-åringar. I samarbete med Musik i Ljusdal.

I Skapande förskola blir det eget skapande med filmaren Jonathan Norberg samt eget skapande med konstnären Daniel Franzén. Utsmyckning av förskola med konstnär Leon Keer samt barn. 4 och 5-åringar får uppleva ett stort teateräventyr med UNGA KLARA.

Väl mött!

Kontakta oss

Maria Norén
Kultursamordnare
076-806 49 88
maria.noren@ljusdal.se