Kultur- och hembygdsföreningar

Albert Viksten Sällskapet

www.albertviksten.se
Gertrud Berglund
Näsberg 431
820 42 KORSKROGEN
0651-270 45
070-659 08 18
gertrudberglund@hotmail.com

Boda bygdegårdsförening

www.bodabygdegard.se
c/o Lena Brandell
Livantesvägen 2
820 40 JÄRVSÖ
Tfn.070-782 31 30
E-post:lena@brandell.info
Kontaktperson: Dagny Johansson
Tfn.070-2651116
E-post: dagny@rormokarn.se

Fågelsjö Hembygdsförening

www.fagelsjo.nu
Gryssjövägen 1
820 50 LOS
0657-300 30
0657-300 30 (fax)
fågelsjo.hbf@telia.com

Färila Hembygdsförening

www.farilahembygdsforening.se
Kerstin Påhlsdotter (ordförande och kontaktperson)
Telefon: 070-336 87 47
Hannbergsbacken 9
820 41 FÄRILA
Telefon hembygdsgården: 0651-202 22
E-post: info@farilahembygdsforening.se

Färila-Revyn

Peter Lindgren
Ekströmsbacken 2
820 41 FÄRILA
0651-212 85 (revyn)

Föne Bygdegård

www.foneby.se
Anders Lindqvist
Skalsvägen 18
820 41 Färila
070 258 13 04
anders.lindquist@hotmail.com

Föne Fornminnesförening

Tore Berglund (ordförande)
Ygsbov. 68
820 41 FÄRILA
0651-233 18

Karin Olsson (kontaktperson)
Ygsbov. 41
820 41 FÄRILA
0651-231 10
0651.23110@swipnet.se

Föreningen Logen 2036 Ljusbringaren

Bengt Larsson
Kallmyr Stôlpavägen 5
827 94 Ljusdal
0651-380 44
bengt@kallmyr.se

Föreningen Loosgrufvan

Loos Koboltgruva Gruvbyn
820 50 LOOS
0657-105 33

Föreningen Skrivare i Hälsingland

Ewa Wiklander (ordf och kp)
Tremyrav. 21
826 60 SÖDERHAMN
0270-28 42 58

Hennans Byggnadsförening

Camilla Björklung
Norrväljevägen 10, Ramsjö
820 46 RAMSJÖ
070 - 336 91 97
camilla.bjorklund@lg.se

Hybo Bygdegårdsförening

Monica Hylander
Norrimyravägen 1 Hybo
827 92 LJUSDAL
0651 - 612 57

Mona Eriksson (kp)
0651 - 613 05

Holmens Bygdegårdsförening

Inger Erhardsson
Holmenvägen 95
820 41 FÄRILA
0651 - 240 08

Holännaortens Byalag

www.holanna.se
Leif Nilsson
Bjart 343
827 93 LJUSDAL
0651 - 641 20
leif@holanna.se

Hälsinglands Konstgille

c/o Sonja Öhman
Badhusgatan 8
827 32 LJUSDAL
konstgillet@gmail.com

Hälsinglands Linförening

www.linlandet.com

info@linlandet.com

Hästbergs Bygdegårdsförening

Sivert Johansson
Solbackavägen 38
821 34 BOLLNÄS
0278 - 166 23
070 - 555 07 21

Järvsöfolkan Bgf

Anne Tessman
Turistvägen 47
820 40 JÄRVSÖ
0651 - 408 81

Uno Andersson (kontaktperson)
070 - 378 62 04
0651 - 416 07

Järvsö Folkdanslag

www.jarvsofolkdanslag.se
Ingrid Johansson
Norvägen 196
820 40 JÄRVSÖ
0651-440 37

Järvsö Hembygdsförening

www.jarvsohembygdsforening.se
Trine Svensson (ordförande och kontaktperson)
070-658 50 60
Kalavägen 10
820 40 JÄRVSÖ

Telefon hembygdsgården: 0651-30 08 70
info@jarvsohembygdsforening.se

Järvso Spelmanslag

www.jarvsospelmanslag.se
Maria Båggagård (kontaktperson)
070-364 34 92
E-post: info@jarvsospelmanslag.se

Kulturfabriken

c/o Jini Hedblom
Kolsvedja Backe
827 93 Ljusdal
0651-13092

Kören Upptakten

Anita Söderberg (kontaktperson)
Nordsjö Spännarv. 3
820 40 JÄRVSÖ
0651-420 20
070-318 19 44

Kårböle Bystuga

Aina Wendin
Älvvägen 2
820 43 Kårböle
tel: 0651 801 04

Birgitta Floman (kp)
070 261 09 58
gittan.floman@telia.com

Ljusdalsbygdens kammarorkester

Lars Humble
Åkre 74
Näsviken
0650-300 48
mailto:ernestlory@telia.com

Ljusdals Biodlarförening

Marie Mill  
Kläppav. 9
827 35 LJUSDAL
0651-148 80
media@miljotryck.se

Ljusdals Bygdegårdsförening

Bengt Larsson
Kallmyr Stôlpavägen 5
827 94 Ljusdal
0651 - 380 44
bengt@kallmyr.se

Ljusdals Filmförening

www.ljusdalsbio.se/filmforening.html
Maud Ramsby (ordförande och kontaktperson)
Strandvägen 25 A
820 40 JÄRVSÖ
070-647 74 46

Ljusdals Folkdanslag

c/o Stina Malmberg
Herrgårdsv. 51
827 92  LJUSDAL
0651-614 45
stina.malmberg@hybo.nu

Ljusdals Fornminnes- och Hembygdsförening

Museiv. 5
827 30 LJUSDAL
Irene Norgren (kontaktperson)
0702-74 49 09
iren.norgren@live.se

Ljusdals Kyrkokör

Anneli Aspengren (körledare)
Församlingsgården
Kyrkog. 12
827 30 LJUSDAL
0651-76 80 69
070- 52 88 128
anneli.aspengren@svenskakyrkan.se

Ljusdals Stråkorkester

Ebon Ulmeryd Persson
Musikskolan/Ljusdals kommun
827 80 LJUSDAL
0250-820 95

Ljusdals Riksteaterförening

ljusdal.riksteatern.se
Sigrid Lindström ordf.
Hotellg. 28
827 32 LJUSDAL
0651-145 09
070-224 68 18
sigridhofsberg@hotmail.com

Ljusnankören

Svante Johansson
Norv. 196
820 40 JÄRVSÖ
0730-57 53 12
svante.johansson@ljusdal.se

Loos Hembygdsförening

Inger Isaksson Granqvist (kp)
Ryggskog 65
820 50 LOS
070-60 30 517
breslin.loos@hotmail.com

Los Kvinnolag

Pia Abrahamsson
Gruvbyn 433
820 50 LOS
0657-105 30

Museets Vänner/Ljusdalsbygdens Museum

www.ljm.se
Karin Esbjörnsson (ordf och kp)
Sunnanås 19
827 94 LJUSDAL
0651-101 42
info@ljusdalsbygdensmuseum.se

Musik i Ljusdal

Lăszlo Gönczi
Kilbovägen 39
82041 Färila
Tel 070-2217312
0651-21372

Naturskyddsföreningen/Lokalavdelning

Maj Johansson
Bäckan 682
820 46 RAMSJÖ
0651-930 21

Nors Bygdegårdsförening

Bygdegardarna.se/nor-jarvso
Pia Nordin
Nor Uddens väg 39
820 40 Järvsö
070 - 696 87 96
pn72@live.se

Ramsjö Hembygdsförening

Rose Marie Elverstig (kp)
Kyrkbyn 24
820 46 RAMSJÖ
0651-500 63

Sjövästa Bygdegårdsförening

www.sjovesta.nu
Madeleine Lindberg
Sjövasta byväg 24
827 94 LJUSDAL
0651 - 206 65

Gunnar Nyberg (kp)
070 239 58 46
0651 - 310 90
gunnar@johannessnickarboa.se

Skästra Byaförening

www.skastra.nu
Stefan Östberg
Skästra byväg 64
820 40 JÄRVSÖ
070 - 682 95 71

Svenska Turistföreningen/Ljusdalskretsen

Harry Högberg (kontaktperson)
Östra Stocksbo 4
820 41 FÄRILA
0651-251 18
070-286 57 15
ljusdalskretsen@stfturist.se

Teaterföreningen Tovåsen

www.tovasen.se
Gunilla Gröning
Stenhamreg. 11
827 31 LJUSDAL
0651-151 40
info@tovasen.se

Vänskap och Integrationsföreningen

Mostafa Touil, ordförande
Verkstadsskolevägen 29 E
827 32 LJUSDAL
070-991 90 15

Västra Hälsinglands Forskarförening

Elisabeth Arbinger
Bryggargatan 1B
827 32 Ljusdal
070-667 74 61
elisabeth_arbinger@hotmail.com

Västra Hälsinglands Slöjdförening

Anna-Carin Åsbrink
Sjövästa byväg 40
820 40 JÄRVSÖ
070-343 72 37