Bidragsregler - Frivilligcentralen

Föreningsbidrag

Föreningar och frivilliga organisationer som i sin verksamhet främjar förutsättningarna för goda levnadsförhållanden för särskilt utsatta barn och vuxna kan ansöka om bidrag från omsorgsnämnden.

För att ansökan ska vara komplett ska ansökningsblankett, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget bifogas.

Sista ansökningsdag är den 13:e mars varje år.

Ljusdals kommuns frivilligstipendium

Ljusdals kommuns frivilligstipendium är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom det sociala området.

Frivilligstipendiet utdelas till personer, organisationer och sammanslutningar som är bosatta och verksamma i Ljusdals kommun eller har annan speciell anknytning till kommunen.

Den totala stipendiesumman uppgår till 20 000 kronor.

Omsorgsnämnden har rätt att dela den totala stipendiesumman för att fördela den på en eller flera mottagare. Om stipendiet inte delas ut ett år kan omsorgsnämnden reservera stipendiemedlen för att räknas in i nästa års stipendiesumma.

Om du vill använda en pappersblankett i stället för e-tjänsten kan den hämtas i Kommunhusets reception.

Utdelning av stipendiet sker på den internationella frivilligdagen.

Fonder, stipendier och bidrag från arbetsmarknads- och socialnämnden

Bidrag ur fondmedel
Privatpersoner kan ansöka om bidrag ur Los sociala samfond samt ur Kihlströmska barnhemsfonden.

Utdelning ur fonderna sker löpande och behandlas när ansökan kommer in.

Kontakt

Upplysningar lämnas av nämnd­sekreterare för omsorgsnämnden
0651-180 00 växel