Bidrag - avgiftsfria sommarlovsaktiviteter

Alla barn har rätt till ett roligt sommarlov!

Bidrag till avgiftsfria och smittsäkra sommarlovsaktiviteter för föreningar, organisationer (ex. studieförbund) och kommunala enheter som arbetar med målgruppen unga i åldern 6 - 15 år.

Under pandemin har många barn och unga fått avstå från aktiviteter och socialt umgänge med jämnåriga. Lovaktiviteter kan bidra till att underlätta deras situation och livsförutsättningar. Regeringen har beslutat att återinföra stödet till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter. Ljusdals kommun kan återigen ge möjlighet för föreningar, organisationer (ex. studieförbund) och kommunala enheter som har verksamhet eller arbetar med målgruppen unga i åldern 6-15 år, att söka bidrag för att kunna genomföra avgiftsfria och smittsäkra sommarlovsaktiviteter.

Bidraget avser endast registrerade föreningar, organisationer och kommunala enheter i Ljusdals kommun.

Villkor, aktiviteten ska:

 • genomföras under sommarlovet, perioden 11 juni 2021 - 23 augusti 2021
 • vara kostnadsfri för barn och unga i åldrarna 6 - 15 år
 • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
 • stimulera deltagande oavsett kön, främja integration samt skapa nya kontaktytor mellan barn och unga med olika sociala bakgrunder
 • genomföras så att alla barn och unga behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn och unga som deltar i aktiviteterna
 • möjliggöra möten över sociala gränser
 • vara religiöst och politiskt obunden

Prioriteringar

 • Ansökningar som ger positiva effekter för många barn och ungas välmående
 • Ansökningar som bidrag till att barn och unga i socioekonomiskt svaga miljöer får ett meningsfullt sommarlov
 • Att beviljade ansökningar/aktiviteter får en geografisk spridning i kommunen
 • Ansökningar som skapar en så stor bredd bland aktiviteterna som möjligt

OBS! Aktivitetens genomförande ska följa de rekommendationer/restriktioner kring covid-19 utifrån folkhälsomyndigheten, idrottsförbund, kommun etc. för vad som gäller för tillfället.

Bidragstagande förening/organisation etc. ansvarar för att detta följs.

Viktigt att ta med i beräkningen att det kanske inte alls går att genomföra aktiviteten utifrån då gällande rekommendationer/restriktioner.

Ansökningstid

Ansökningarna behandlas löpande och förhandsbesked om beviljat bidrag lämnas, så snart det är möjligt. Utbetalning av bidrag sker efter redovisning av aktivitet/aktivitetskostnader. Ansökan skall vara Ljusdals kommun tillhanda senast 31 maj.

Ansökan skickas in via Ljusdals kommuns e-tjänst söka bidrag