Som en del av ALL DIGITAL Week vill vi tipsa om...

...Digitalhjälpen!

Som en del av ALL DIGITAL Week vill vi tipsa om Digitalhjälpen!

Post- och telestyrelsen (PTS) har fått i uppdrag av regeringen att genomföra insatser som minskar den sociala isoleringen och ökar äldres digitala delaktighet och förmåga att använda digitala tjänster. Därför har man tagit fram Digitalhjälpen!

Digitalhjälpen är en webbplats med vägledning och tips som hjälper äldre att förstå och använda digitala tjänster och verktyg.

Tipsa gärna äldre i din närhet om den här möjligheten!

Du hittar Digitalhjälpen på Post- och telestyrelsens webbplats: https://pts.se/sv/digitalhjalpen/

ALL DIGITAL Week är en europeisk kampanjvecka där alla som arbetar för ökad digital delaktighet kan delta. ALL DIGITAL Week 2021 äger rum den 22-28 mars.