Minoritetsveckan i Gävleborg

4-10 oktober 2021

Minoritetsveckan i Gävleborg arrangeras av Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och intresserade kommuner, tillsammans med civilsamhället. Det är en länsövergripande vecka för att synliggöra Sveriges nationella minoriteters rättigheter, kultur och språk.

I Sverige finns det fem erkända nationella minoriteter: judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och samer. Gemensamt för dessa är att de har befolkat Sverige under lång tid och att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De erkända minoriteterna har även en religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet. I Sverige finns det också fem erkända nationella minoritetsspråk. De är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib, samiska och samtliga varieteter.

Under denna vecka uppmärksammas de nationella minoriteterna och minoritetsspråken på kommunens bibliotek lite extra. Välkommen till ditt närmaste bibliotek!