Månadens författare Gävleborg - oktober

Månadens författare i oktober är Stig Sjödin (1917-1993)

Stig Sjödin föddes i Sandviken i ett hem där det som mest bodde sju personer i ett rum och kök. Han arbetade på järnverket som springpojke vilket gav honom oersättliga erfarenheter av alla järnbrukets vrår och skrymslen. Han fortsatte sedan sin karriär på valsverket och rörvalsverket.

Sjödin var aktiv i SSU och studerade sedermera på folkhögskolorna Brunnsvik och Sigtuna. Efter studietiden försörjde han sig genom tillfälliga arbeten tills han 1945 fick sin första diktsamling antagen av Bonnier. Det stora genombrottet skulle dock ske några år senare i och med utgivningen av den numera ikoniska diktsamlingen "Sotfragment", som enligt Göran Greider ”saknar motstycke i svensk litteratur, kanske i världslitteraturen: aldrig har kroppsarbetet skildrats på det sättet i modern poesi”.

"Sotfragment" ges ut på nytt nu i höst av Nirstedt/litteratur, med förord av Anna Sanvaresa. Utgivningen är en del i förlagets poesibibliotek, med nyutgåvor av klassiska svenska diktsamlingar.

Stig Sjödin-sällskapet delar sedan 1996 ut Stig Sjödin-priset. 2020 års pris har tilldelats Karin Smirnoff, som mottar priset vid en ceremoni den 7 oktober.

En längre text om Stig Sjödin, som själv tilldelades Ferlinpriset och Bellmanpriset, finns att läsa på helgebiblioteken.se/web/arena/stig-sjödin.


Månadens författare Gävleborg
är en satsning under 2020 som syftar till att lyfta fram litteraturen i länet och öka kunskapen om författarskap med koppling till Gästrikland och Hälsingland. Satsningen är ett samarbete mellan litteraturverksamheten inom Kultur Gävleborg, HelGe-biblioteken (folkbiblioteken i Gästrikland och Hälsingland) och P4 Gävleborg, Sveriges radio.

regiongavleborg.se/manadensforfattare

Kontaktperson:
Karin Forsgren Anderung, verksamhetsutvecklare litteratur
Kultur Gävleborg, Region Gävleborg
026-53 11 67, karin.forsgren.anderung@regiongavleborg.se