Månadens författare Gävleborg - augusti

Månadens författare i augusti är Hans Lidman (1910-1976)

Hans Lidman var en produktiv och mycket läst författare som skildrade Hälsinglands skogar, sportfisket, byarna och dess människor. Han hade ett stort engagemang för både kultur och natur.

Hans Lidman föddes i Sveg, men var bara några månader gammal när familjen flyttade till Edsbyn och här kom han att stanna kvar. Hans Lidman hade ett mycket stort engagemang för bygden och var bland annat under många år ordförande i Ovanåkers hembygdsförening och initiativtagare till Edsbyns museum. Genom sitt författarskap blev han känd långt utanför Hälsingland.

Hans Lidman debuterade 1941 med hembygdsskildringen "Från 1800-talets Ovanåker", men genomslaget kom 1945 med "Det nappar i Svartån" - den första i en lång rad populära böcker om sportfiske. Han skildrade inte bara fisket utan hela naturupplevelsen och de människor han mötte på sina vandringar, i framför allt Hälsinglands skogar. Genom sitt poetiska språk och sina människoskildringar tillförde Hans Lidman något nytt till genren. Vid sidan av sitt skrivande hade Hans Lidman ett stort konstintresse och han blev även med tiden en erkänd fotograf som själv illustrerade sina böcker.

Hans Lidman var ständigt i arbete och hade många idéer som han ville förverkliga. Mot slutet av sitt liv var författaren överansträngd och deprimerad samtidigt som fysiken blev sämre. I april 1976 tog Hans Lidman sitt liv.

Hans Lidman skrev cirka 200 tidningsartiklar samt ett 60-tal böcker, några av dem översattes till ett tiotal språk. Han hade många läsare i Sverige, men var även internationellt känd med utgivning i bland annat USA, Norge och Ryssland. Hans böcker har sålts i cirka 1,5-2 miljoner exemplar.

Sedan 1987 finns Hans Lidman Sällskapet som verkar för en vidgad och fördjupad förståelse för hans författarskap och för att främja forskningen om honom.

En längre text om Hans Lidman finns att läsa på: helgebiblioteken.se/web/arena/hans-lidman


Månadens författare Gävleborg
är en satsning under 2020 som syftar till att lyfta fram litteraturen i länet och öka kunskapen om författarskap med koppling till Gästrikland och Hälsingland. Satsningen är ett samarbete mellan litteraturverksamheten inom Kultur Gävleborg, HelGe-biblioteken (folkbiblioteken i Gästrikland och Hälsingland) och P4 Gävleborg, Sveriges radio.

regiongavleborg.se/manadensforfattare

Kontaktperson:
Karin Forsgren Anderung, verksamhetsutvecklare litteratur
Kultur Gävleborg, Region Gävleborg
026-53 11 67, karin.forsgren.anderung@regiongavleborg.se