Inställda bokbussturer

Bokbussens turer 24-26 mars är inställda på grund av sjukdom

På grund av sjukdom måste vi ställa in våra bokbussturer till Los, Tallbacken och Båtbacken/Sidskogen den här veckan.

Kontakta Ljusdals bibliotek vid frågor: 0651-180 01, bibliotek@ljusdal.se