En vecka fri från våld

Under vecka 47 deltar Ljusdals kommun i det nationella initiativet ”En vecka fri från våld”.

Veckan syftar till att sprida kunskap kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer samt öka kunskap och medvetenhet om våld. Budskapet är att våld går att förebygga.

Kommunens bibliotek deltar i En vecka fri från våld och skyltar med relevant litteratur och andra medier som knyter an till ämnet.

Ljusdals bibliotek anordnar dessutom högläsning ur Bianca Kronlöfs bok ”Brev till mannen” klockan 12.00 -13.00 onsdag, torsdag och fredag vid entréplan i kommunhuset. Välkommen att lyssna!