Dyslexiveckan 4-10 oktober 2021

Årets tema är Kultur för alla ꟷ på olika sätt.

Dyslexiförbundet anordnar Dyslexiveckan varje år. 2021 är temat Kultur för alla - på olika sätt. På Ljusdals bibliotek uppmärksammar vi detta genom att skylta med böcker och annat som knyter an till ämnet. Vi har också samlat informationsmaterial om dyslexi och vilka hjälpmedel som finns.

Välkommen till biblioteket!