Demokratin 100 år!

Måndag den 16 december invigde kommunfullmäktiges ordförande Marit Holmstrand (S) utställningen "Ja må den leva! Demokratin uti hundrade år", i Kommunhusets entréplan.

1918 beslutade Sveriges riksdag att införa allmän och lika rösträtt och från 1919 hade varje kvinna och varje man en röst vardera i valen till kommun- och landstingsfullmäktige.

Utställningen "Ja må den leva! Demokratin uti hundrade år", berättar historien om beslutet om allmän och lika rösträtt. En reform som innebar demokratins genombrott i Sverige. Utställningen skildrar engagerade medborgare och politiker som formade vår demokrati. Du får också ta del av spännande exempel på hur det gick till i Ljusdal, vår egen kommun. Utställning finns i Kommunhusets utställningsplats, precis utanför biblioteket.

I samband med detta plockar vi fram vår egen utställning om kvinnlig rösträtt, som du kan se inne i biblioteket, utanför Hälsingerummet.

Utställningen "Ja må den leva! Demokratin uti hundrade år" pågår till och med 27 januari 2020 och genomförs av Ljusdals kommun i samverkan med Ljusdalsbygdens museum, och vår egen utställning om kvinnlig rösträtt kommer att pågå till samma datum.