Ändrade öppettider

Från och med tisdag 1 september gäller nya öppettider på kommunens bibliotek.

Nu är sommaren slut och vi återgår till ordinarie öppettider. Några ändringar har gjorts, här hittar du dagar och tider>>

Vi vill påminna om att det fortfarande pågår en pandemin och på grund av risken för smittspridning av Covid-19 fungerar bibliotekens verksamhet lite annorlunda än vanligt. All programverksamhet är i nuläget inställd och kommunens bibliotek kan inte användas som mötesplats i samma utsträckning som tidigare.

Vi ber personer som uppvisar symptom som snuva, hosta eller feber att inte besöka våra lokaler.

Vi uppmanar dessutom våra besökare att inte vistas i lokalerna längre än nödvändigt. Det innebär att du kan göra dina biblioteksärenden, men vi ser inte biblioteken som en mötesplats just nu.

Vi hjälps åt att hålla avstånd!