Månadens författare Gävleborg

Under 2020 genomfördes den uppmärksammade satsningen Månadens författare Gävleborg, där tolv regionala författarskap presenterades.

Nu är Månadens författare Gävleborg tillbaka. Från september 2021 till augusti 2022 kommer en ny, lokal författare att uppmärksammas. Mycket är sig likt: ett författarskap per månad kommer att presenteras, en nyskriven text om respektive författare kommer att tas fram och bibliotek, bokhandlar och antikvariat i länet kommer att lyfta fram författarna och deras verk.

En nyhet är att författarskapen presenteras inom sex teman: Prosa, Poesi, Deckare, Skräck, Fakta och Feelgood.

- Med det nya temainslaget får vi möjlighet att visa på den stora bredden i Gävleborgslitteraturen och det öppnar också fler möjligheter till programverksamhet, säger Karin Forsgren Anderung, verksamhetsutvecklare i litteratur på Kultur Gävleborg och en av initiativtagarna till satsningen.

Texterna som tas fram kommer även fortsättningsvis att publiceras på HelGe-bibliotekens webb, och komplettera författarbanken Gävleborgsförfattare.

- Vi ser fram emot att fortsätta fylla på med nya regionala författarskap och underlätta för låntagarna att hitta till alla verk som finns på biblioteken i länet, säger Catarina Filipovic, bibliotekschef i Söderhamn kommun.

Månadens författare Gävleborg är ett samarbete mellan litteraturverksamheten inom Kultur Gävleborg, HelGe-biblioteken (folkbiblioteken i Gästrikland och Hälsingland) och P4 Gävleborg, Sveriges Radio.