Avgifter för utskrifter

Svartvitt: 2 kronor/sida
Färg: 5 kronor/sida

(Avgifter fastställda av kommunfullmäktige 2009-05-25, KF §100 och 2017-09-25, KF § 107.)