Vinnare i samhällsplaneringstävling

Hampus Toft, vinnare av samhällsplanerartävling, här tillsammans med Viktor Svensson, Plan och Bygg.

Hampus Toft (till vänster) fick diplom av Viktor Svensson från Plan och Bygg.

Kommunens enhet Plan och Bygg bjöd i november in ungdomar att virtuellt bidra med idéer till förändringar av Postplan i Ljusdal. Det vinnande förslaget har nu utsetts och är utformat av Hampus Toft.

Postplan är Ljusdals största torg, men inte den naturliga mötesplats som det skulle kunna vara. Plan och Bygg beslöt därför att, i samarbete med Lanokrama, hämta inspiration och idéer från unga medborgare genom att anordna en tävling där ungdomar fick göra valfri förändring på och kring Postplan. Tävlingen ägde rum i datormiljö med hjälp av verktyget Minecraft i samband med Lanokramas LAN-event i Giganten, Ljusdal, i november.

Viktor Svensson, planingenjör vid enheten Plan och Bygg, ser tävlingen som ett bra sätt att visa den transparenta processen i samhällsplaneringen där delaktighet erbjuds även de unga medborgarna.

Tre ungdomar kom in med förslag och bland dessa har nu Plan och Bygg utsett Hampus Toft till vinnare med motiveringen: "Hampus förslag erbjuder både intima och större platsbildningar, vilket gör det möjligt för fler att hitta en plats som passar just dem. I förslaget har gränsen mellan torg och park suddats ut och de förenas i en spännande mix. Hampus har även tänkt på torgets funktion kvällstid och verksamheter som bidrar till liv och rörelse på torget som salubodar och scen.”

Hampus har belönats med diplom och presentkort för sitt vinnande förslag.