Vilket ansvar har du som fastighetsägare under snöröjningssäsongen?

Bild: Mostphotos.

Vintern har kommit och gatu- och parkenheten informerar om ditt ansvar som fastighetsägare under snöröjningssäsongen:

  • Att skotta och sanda trottoaren framför din tomt (gäller ej gång- och cykelväg).
  • Den snö som hör till din gårdsplan ska förvaras på din tomt. Snön får inte skottas eller plogas ut i vägområdet, på plogvallar eller till grannen.
  • Märk tydligt låga staket, buskar eller annat skyddsvärt som maskinförarna inte kan se varefter att snödjupet ökar.
  • På kommunens gator gäller som mest 24-timmars parkering. Bilen ska alltid flyttas efter ett dygn vilket är en förutsättning bra vinterväghållning.
  • Träd och buskar som växer på din tomt ska inte nå utanför tomtgränsen.

Gatu- och parkenheten skyltar alltid någon dag innan de ska snöröja en viss gata. Då ska de tillfälliga vägmarkeringarna följas. Fordon och cyklar som avsevärt försvårar snöröjningen eller är felparkerade kan komma att flyttas.

Ibland orsakar maskinerna som används vid snöröjning skador på exempelvis staket, postlådor eller häckar. Om något blir skadat i samband med snöröjning vill gatu- och parkenheten besikta och åtgärdar skadorna. Skicka en anmälan om skadorna senast 30 april, antingen via e-post eller via telefon.

Kontakt
E-postadress: gatapark@ljusdal.se
Telefonnummer: 0651-100 44