Viktigt beslut för vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege Gävleborg har blivit återcertifierat. Ljusdals lokala styrgrupp uppmärksammar och firar detta på höstens programråd den 6 november.

Vid den sammankomsten närvarar elever, representanter från arbetsgivarsidan, vårdlärare och rektorer från både gymnasiet och vuxenutbildningen, politiker samt representanter från Arbetsförmedlingen, Kommunal och NärLjus för att bland annat fira återcertifieringen med tårta.

I Gävleborg samarbetar elva kommuner (länets tio kommuner och Älvkarleby), Region Gävleborg, privata vårdföretag, fackförbundet Kommunal, utbildningsanordnare, Arbetsförmedlingen, Högskolan i Gävle, Validering Gävleborg och andra aktörer som arbetar med regional utveckling.

Samarbetet ger relevanta utbildningar inom vård och omsorg på gymnasial och eftergymnasial nivå samt utvecklar utbildningen och höjer kvaliteten. Allt för att säkra kompetensförsörjningen inom vård och omsorg.

Följande målsättningar är fastställda för den nya certifieringsperioden som sträcker sig till den 30 juni 2024:

  • Skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.
  • Kunna erbjuda flexibla och kvalitativa utbildningar på gymnasial nivå, samt vid behov på yrkeshögskolenivå, vilka är anpassade till arbetsgivarnas behov av kompetens.
  • Öka andelen som utbildar sig inom vård och omsorg.

Kontakt:
Ingrid Johansson
Verksamhetsutvecklare
Omsorgsförvaltningen, Ljusdals kommun
Tel: 0651-180 08
E-post: ingrid.johansson@ljusdal.se