Viktig förändring för framtidens skola

Ljusdals kommuns förskolor och skolor behöver klara ekonomi, kvalitets- och lagkrav, ha behöriga och legitimerade lärare med god arbetsmiljö och bra löner. Det kräver stora förändringar när det gäller vilka enheter som det ska satsas på i framtiden. Därför presenteras nu dokumentet Skolstruktur 2024 så att politikerna i utbildningsnämnden ska ha underlag inför viktiga, strategiska och långsiktigt hållbara beslut.

Totalt sänks budgetramarna med 21,9 miljoner kronor mellan 2020 och 2022 på grund av kommunens ekonomiska situation. Dessutom visar prognoser att det fattas ytterligare 11, 3 miljoner inför 2020. Till detta ska även kostnadsökningar läggas.

- Utbildningsnämnden kan tvingas spara minst 35-40 miljoner kronor för att klara budget till och med 2022. Samtidigt ska personalförsörjning och ökad måluppfyllelse klaras. Det kräver tuffa beslut. Förslag liknande de som nu tagits fram har funnits i många år men vi har som nämnd tyvärr inte gjort något åt strukturen säger Stina Bolin (S), ordförande för utbildningsnämnden.

I sammanhanget betonas också att en redan nu besvärlig situation, med stor andel av personalen som saknar behörighet, kan förvärras inom fyra år då 20 procent av de behöriga undervisande lärarna i kommunen uppnår den vanliga pensionsåldern 65 år.

Tre strukturalternativ presenteras för förskola respektive grundskola (se dokumenten under relaterade sidor här intill). Alla förslag utgår från att kommundelarna Färila/Los, Järvsö och Ljusdal samordnar sina förskolor och skolor till färre antal enheter. Det innebär att kommunen effektiviserar och renodlar lärarnas uppdrag samt tillgodoser funktionella och mer ändamålsenliga lokaler – allt för en bättre arbetsmiljö.

- Nu är det dags att bygga för framtiden, att arbeta för fler behöriga i personalen, satsa på skolutveckling, konkurrenskraftiga löner och en god arbetsmiljö. Då får vi också bättre elevresultat, säger Stina Bolin.

Skolstruktur 2024 var ett informations- och diskussionsärende vid utbildningsnämndens möte på torsdagen den 22 augusti. Beslut av olika slag tas senare.

Kontakt:

Monica Hallquist
Utbildningschef
0651-182 05
monica.hallquist@ljusdal.se

Stina Bolin
Ordförande, utbildningsnämnden
0651-181 81
stina.bolin@ljusdal.se