Vi håller rent i Ljusdals kommun

Varje år anordnar Håll Sverige Rent landets största aktion mot nedskräpning. Förra året deltog fler än 676 000 personer runt om i hela landet. Ta chansen att vara med du också!

Att plocka skräp är ett konkret sätt att påverka sin närmiljö till det bättre och skapa en stolthet över platsen man bor på. I kampanjen uppmuntras människor i alla åldrar att ge sig ut och plocka skräp. Den är också ett bra verktyg för alla de kommuner som vill engagera sina invånare för att skapa en trevligare och renare miljö omkring sig.

Vi uppmanar att kampanjen "Vi håller rent" sker under vecka 19, men varje skola/organisation som deltar bestämmer själv när man vill arrangera sin aktivitet.

Anmälan
Skolor, förskolor och andra verksamheter (kommunala såväl som privata) som vill delta i kampanjen anmäler sig via webbplatsen Vi håller rent senast den 31 mars

Material
Kommunen stöttar alla deltagare med skräpplockarmaterial från Håll Sverige Rent. Materialet består av vita sopsäckar, mindre skräppåsar och pedagogiskt material som delas ut under vecka 16-17 till dem som har anmält sig för att delta.

Skräpplockningen
Då materialet har hämtats kan man plocka skräp när man vill, vid ett tillfälle eller under längre tid. Tidigare var det koncentrerat till en vecka, men nu är kampanjen friare för att den ska passa fler.

Kontaktperson

Anders Berg

0651-183 47

anders.berg@ljusdal.se

Kontaktperson

Utlämning av material

Anneli Westerlund

0651-181 2

anneli.westerlund@ljusdal.se