Vandringsleder och ungdomsstöd prisas med stipendium

Fotograf: Andreas Valsberg. Med på bilden: Övre raden från vänster: László Gönczi (MP) ordförande omsorgsnämnden, Kristina Bergström nämndsekreterare omsorgsnämnden. Undre raden från vänster: Hans Karlsson, stipendiat, Marie Jonsson och Kerstin Persson ur Föreningen Nattvandrarna Ljusdal, som tilldelas 2020 års frivilligstipendium. Stor bild till höger: Maria Sellberg, anhörigkonsulent.

Övre raden från vänster: László Gönczi (MP) ordförande omsorgsnämnden, Kristina Bergström nämndsekreterare omsorgsnämnden. Undre raden från vänster: Hans Karlsson, stipendiat, Marie Jonsson och Kerstin Persson ur Föreningen Nattvandrarna Ljusdal, som tilldelas 2020 års frivilligstipendium. Stor bild till höger: Maria Sellberg, anhörigkonsulent.

Hans Karlsson från Ramsjö och Föreningen Nattvandrarna i Ljusdal belönas med Ljusdals kommuns frivilligstipendium. 

Varje år delar Ljusdals kommun, genom omsorgsnämnden, ut ett stipendium till personer, organistioner och sammanslutningar som gjort ett förtjänstfullt ideellt arbete inom det sociala området. 

Utdelningsceremonin, som i samband med Internationella frivilligdagen arrangerats sedan 2012, fick i år hållas på distans. 

Under tisdagseftermiddagen samlades representanter från omsorgsnämnden, förväntansfulla stipendiater och press runt sina datorer, för att alla på eget håll delta i en videokonferens. 

2020 års Frivilligstipendium delas på två och Hans Karlsson från Ramsjö var den första att tillkännages. 

Motiveringen lästes upp av omsorgsnämndens ordförande László Gönczi (MP). I den står att läsa:

Du har genom ditt idoga arbete med att återfinna och märka upp bortglömda och igenväxta vandringsleder i Ramsjötrakten, skapat en möjlighet för fler att ta sig ut i naturen. Här går det nu att vandra på de röjda, uppmärkta och synliga lederna och återupptäcka glömda platser, föremål och kulturminnen.  

I en tid som gjort det svårt att mötas hemma hos varandra, har ditt arbete gjort det möjligt för fler att träffas och gemensamt upptäcka nya platser på ett säkert sätt som är gott både för kroppen och själen.

Hans Karlsson, som bott i Ramsjö i drygt två år, tog på egen hand initiativ till att återställa vandringsleder runt Ramsjö.

– Jag började med gamla kartor och egna verktyg, det gör mig väldigt glad att det uppmärksammas, säger Karlsson som också fått motta många uppmuntrande ord från lokalbefolkningen. 

Årets andra stipendiat är Föreningen Nattvandrarna i Ljusdal som under tisdagens ceremoni representeras av ordförande Marie Jonsson och sekreterare Kerstin Persson. 

Motivering lyder:

Tonårstiden är en brytningstid då den unge alternerar mellan att fortfarande vara barn med behov av vuxenstöd till att bli vuxen med egen vilja och integritet. I den balansgången kan det vara lätt att utsätta sig för onödiga risker och att känna sig för vuxen för att be föräldrar om hjälp. 

Där ungdomar rör sig om kvällar och helger har ni funnits för att hjälpa och stötta. Ni är trygga vuxna, inte förälder och inte myndighet, utan som en vuxen vän som bryr sig om. Ni har med stort engagemang och förståelse för ungas situation bidragit till att göra ungdomars fritid tryggare. 

Jätteroligt att det här uppmärksammas, vi brinner för ungdomarna, det är roligt att vara ute med och vi får så mycket tillbaka, säger ordförande Marie Jonsson. 

Stipendiet som utgörs av 20 000kr fördelas så att Hans Karlsson mottager 5000kr och Föreningen Nattvandrarna i Ljusdal 15 000kr.