Val till kommunens politiska forum

Under måndagskvällens kommunfullmäktigemöte fattades beslut om de personer som ska ingå i kommunstyrelsen och de olika nämnderna under mandatperioden 2019-2022.

Till ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande och ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen valdes:
Markus Evensson (S), ordförande
Lena Svahn (MP), 1:e vice ordförande
Sören Görgård (C), 2:e vice ordförande
Stina Bolin (S)
Irene Jonsson (S)
Harald Noréus (L)
Olle Fack (C)
Lars Molin (M)
Yvonne Oscarsson (V)
Jonny Mill (LB)
Mats Markusson (SD)

Till ordförande och 1:e vice ordförande i jävsnämnden valdes:
Tommy Borg (S), ordförande
John Nyman (C), vice ordförande

Till ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden valdes:
Ove Schönning (S), ordförande
Maria Fernmalm (S), 1:e vice ordförande
Kennet Hedman (M), 2:e vice ordförande

Till ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande i omsorgsnämnden valdes:
László Gönczi (MP), ordförande
Maud Jonsson (L), 1:e vice ordförande
Ingela Gustavsson (V), 2:e vice ordförande

Till ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande i utbildningsnämnden valdes:
Stina Bohlin (S), ordförande
Lena Svahn (MP), 1:e vice ordförande
Helena Brink (M), 2:e vice ordförande

Till ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande i samhällsservicenämnden valdes:
Irene Jonsson (S), ordförande
Sune Frost (MP), 1:e vice ordförande
Olle Fack (C), 2:e vice ordförande

Till ordförande i valnämnden valdes:
Maud Jonsson (L), ordförande

Till ordförande och 1:e vice ordförande i överförmyndarnämnden valdes:
Kurt Ericsson (S), ordförande
Pernilla Färlin (M), vice ordförande