Välkommen till skolstart

Foto: Mostphotos.

Läsåret 2021/2022 börjar tisdag den 24 augusti och rektorerna i kommunens skolor hälsar alla elever välkomna.

Regeringen har beslutat att alla elever i grund- och gymnasieskolan tills vidare ska ges närundervisning på plats i skolan. Skolorna arbetar smittförebyggande mot covid-19 och följer Skolverkets och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för inomhus- och utomhusmiljö i skolan. Både elever och personal ska fortsättningsvis stanna hemma vid minsta symtom på covid-19.

Höstterminen börjar tisdag 24 augusti och pågår till onsdag 22 december. Höstlovet infaller som vanligt vecka 44, 1-5 november.

Med förhoppning om ett läsår fyllt av studielust.
Rektorerna och skolcef Carina Bryngelsson.

Tider för skolstarten:  

Stenhamreskolan i Ljusdal
Förskoleklass, kl. 08:00-12:30.
Årskurs 1-6, kl. 08:00-14:00.
Samling i respektive klassrum.

Årskurs 7, kl. 08:00 utanför aulan.
Årskurs 8-9, kl. 09:00 i hemklassrummen.

Tallåsens skola
Förskoleklass-årskurs 6, kl. 08:30-14:20.
Samling i respektive klassrum.

Gärdeåsskolan i Ljusdal
Förskoleklass-årskurs 6, kl. 08:00-14:00.
Grundsärskolan årskurs 1-9, kl. 08:00-14:00.
Samling i respektive klassrum.

Färila skola
Förskoleklass–årskurs 9, kl. 08:15-14:00.
Samling i respektive klassrum.

Los skola
Förskoleklass–årskurs 3, kl. 08:10-12:20.
Årskurs 4-9, kl. 08:10-13:40.
Samling i respektive klassrum.

Järvsö skola
Förskoleklass–årskurs 2, kl. 08:15-13:15.
Årskurs 3-9, kl. 08:15-15:00.
Samling i respektive klassrum.

Slottegymnasiet
Årskurs 1, kl. 09:00 på skolgården där mentorerna väntar.
Årskurs 2 och 3, kl. 12:00 i hemklassrummen.

Skollunch
Alla skolor erbjuder skollunch från och med skolstartsdagen.

Försäkringar
Elever i kommunens grundskolor och gymnasieskola är heltidsförsäkrade. Elever i kommunal vuxenutbildning är försäkrade under verksamhetstid.

Skolskjuts
Skolskjuts sker med ordinarie linjetrafik, med upphandlad skolskjuts och med taxi. Ansökan och information om skolskjuts hittar du på ljusdal.se. Kontakt: skolskjuts@ljusdal.se.