Välkommen till grundutbildning för gode män/förvaltare

En god man eller en förvaltare har i uppdrag att hjälpa någon att sköta sin ekonomi, ta tillvara personens rättigheter och ta hand om personliga angelägenheter.

För att vara god man eller förvaltare ska du veta hur det svenska samhället fungerar, var hederlig och vilja hjälpa en medmänniska. Din insats betyder mycket!

Kom med i höstens grundutbildning för blivande och nya gode män/förvaltare.

Datum, tid och plats

23 oktober kl. 13.00 - ca 17.30
Sessionssalen, Bollnäs stadshus.

29 november kl. 14.30 - ca 17.00
Överförmyndarenheten, Sjukhusvägen 39, Bollnäs.

12 december kl. 14.30 - ca 17.00
Överförmyndarenheten, Sjukhusvägen 39, Bollnäs.

Paus för smörgås och kaffe/te.

Välkommen med din anmälan senast 18 oktober
E-post: overformyndare@bollnas.se
Telefon: 0278-250 04
Öppet måndag-torsdag 10.00-12.00, fredag 11.00-12.00

Utbildningen är kostnadsfri.