Välbesökt minnesdag för skogsbränderna

Niklas Bremefors tackar av Röda Korset för deras insatser.

Niklas Bremefors tackar av Röda Korset för deras insatser.

I slutet av 1670-talet tjänade Kårböle skans som en försvarsfästning mot en norsk krigshär inte långt därifrån. På fredagen fick kulturminnet en ny betydelse med en minnessten över de gemensamma krafter som besegrade de svåra skogsbränderna sommaren 2018.

Fredagen den 9 augusti var det exakt ett år sedan länsstyrelsens stab på Färila skola kunde avvecklas sedan lokala, nationella och internationella krafter lyckats släcka större delen av de största skogsbränderna i Sverige i modern tid.

Kårböle skans var en passande plats för denna minneshögtid som länsstyrelsen arrangerade. Det var inte bara för den historiska betydelsen av platsen utan även för att den i och med fredagens avtäckning av en ny minnessten har fått en ny betydelse. De svåra skogsbränderna 2018 får inte glömmas. Dessa bränder hotade hela Kårböle från tre håll.

Stellan Fagrell håller tal.

Stellan Fagrell håller tal.

Stellan Fagrell, ordförande för Kårböle byalag, och landshövding Per Bill avtäckte stenen med inskriptionen:

"Till minne av skogsbränderna i Hälsingland sommaren 2018 och de som bekämpade dem. Tillsammans är vi starka. Per Bill, landshövding, Gävleborgs län".

På plats fanns också Lukas Borula, stenhuggaren som ordnat inskriptionen och som i september i fjol flyttade till Kårböle.

 

Pär Bill delar ut diplom

Flera talare blickade tillbaka på bränderna och tackade alla som gjort en insats, inte minst de frivilliga som under skogsbränderna 2018 slöt upp i hundratal. Per Bill och Ljusdals kommunchef Nicklas Bremefors delade ut diplom till alla aktörer och Kårböle byalag fick 100 000 kronor av elbolaget Fortum som en tacksam gest gentemot bygden.

Många glada miner då diplomen delades ut av Pär Bill och Nicklas Bremefors.

Många glada miner då diplomen delades ut av Pär Bill och Nicklas Bremefors.

Joel Isensköld, länsstyrelsen och chef för samordningskansliet efter skogsbränderna, framhöll att ettårsdagen också innebar en slutpunkt för denna samverkanssatsning tillsammans med Ljusdals kommun.

Joel Isensköld, chef för samordningskansliet som avslutas den 9 aug,

Joel Isensköld, chef för samordningskansliet som avslutas den 9 aug.

Många ville vara med vid högtidligheten vid Kårböle skans. Uppskattningsvis runt 200 personer fanns på plats mycket beroende på alla myndigheter, organisationer och frivilliga som bjudits in.