Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Detta innebär att skolplikten börjar höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år.

Information om detta kommer att gå ut via brev till berörda vårdnadshavare under November månad.

Vid delad vårdnad måste båda vårdandshavarna bekräfta önskemålet för att vi skall kunna ta hänsyn till det.

Via denna länk kan du göra ditt val. Ansökan val av förskolerklass