Vägbyte i Ljusdal kan dröja flera år

Vägprojektet i Ljusdal med bland annat ny sträckning för riksväg 84 kan komma att skjutas upp i mer än tio år.

Region Gävleborgs hållbarhetsnämnd har beslutat om verksamhetsplan för 2020 med utblick mot 2023. Beslutet innebär en omprioritering av utpekade infrastrukturåtgärder och att vägplanen för ”genomfart Ljusdal” senareläggs med genomförande efter år 2030.

I beslutet ingår även en senareläggning av gång- och cykelvägen mellan Nore och Rolfhamre som enligt tidigare besked skulle påbörjas 2019. Enligt regionens verksamhetsplan flyttas åtgärden med början 2020.

Region Gävleborg och Trafikverket har inte lämnat besked om hur den pågående vägplaneprocessen hanteras efter hållbarhetsnämndens beslut.

- Från kommunens sida ska vi fortsätta att driva ärendet med genomfarten med målsättningen att det inte ska dröja många år innan det genomförs, säger Markus Evensson, ordförande för kommunstyrelsen i Ljusdal.

Kommunfullmäktige sa i juni ja till byte av ansvar för väghållningen när det gäller riksväg 84 i Ljusdal. Det innebär att Smedgatan/Kyrksjönäsvägen kan bli statlig riksväg och att kommunen är beredd att ta över N. Järnvägsgatan/Kyrkogatan.

Kontakt:
Rolf Berg
Utvecklingschef, Ljusdals kommun
Tel: 0651-180 33, 070-206 12 39
E-post: rolf.berg@ljusdal.se