Vaccinering mot covid-19

Nu inleds vaccineringen mot covid-19 i Ljusdals kommun. Äldre på SÄBO och med hemtjänst är först i fas 1

Den som har störst behov av skydd mot covid-19 ska erbjudas vaccinet före den som löper lägre risk för allvarlig sjukdom och död och den tydligaste riskfaktorn är hög ålder. Det är utgångspunkten i Folkhälsomyndighetens arbete med att ta fram rekommendationer till regioner och kommuner för deras arbete med att utföra vaccinationerna. Tillgången till vaccin kommer att avgöra hur snabbt det går att erbjuda vaccinet till fler.

I en första fas, den som just har inletts, vaccineras de som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen. Ett indirekt skydd för dessa grupper kan även uppnås genom att tidigt vaccinera personal inom omsorg och hälso- och sjukvård som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp.

I Ljusdals kommun inleds vaccinationen på SÄBO vecka 1. Just nu har all personal som tillhör fas 1 kontaktats (ordinarie anställda via sina chefer, timvikarier genom SMS och andra typer av utskick) för att kartlägga vilka som ska vaccineras.