Utvidgade områden med förbud mot alkoholförtäring i Ljusdal och Järvsö

Från 1 januari är alkoholförtäring förbjuden i Järvsö skills park där pumptracken, balans- och teknikområdet och dualbanan ligger och på volleybollplanerna, i skateparken och i lekparken på Östernäsområdet i Ljusdal. I centrala Ljusdal har också området där det sedan tidigare råder förbud att förtära alkohol, utökats i västlig och östlig riktning.

De senaste åren har nya utomhusområden för kreativ lek, skateboard och cykling anlagts i Ljusdal och Järvsö. Aktivitetsområden har blivit samlingsplatser där det rör sig många barn och ungdomar både vardagar och helger.

För att värna trygghet, säkerhet och ordning har polisen, i samverkan med kommunens brottsförebyggande råd, arbetat fram åtgärder såsom samarbete med nattvandrarna, information till vårdnadshavare, fältverksamhet och ökad närvaro av polisen. Med hjälp av de utökade områdena med alkoholförtäringsförbud i kommunens lokala ordningsföreskrifter kan polisen till exempel hälla ut alkohol och ge böter till den som bryter mot föreskrifterna.

- Polisen är samordnare i en operativ grupp vars syfte är att hitta konkreta åtgärder för att minska omfattningen av de problem som orsakas av motorburen ungdom, detta är en sådan åtgärd säger kommunpolis Kristoffer Halvarsson.

De nya lokala ordningsföreskrifterna som gäller i Ljusdals kommun från 1 januari 2021 antogs av kommunfullmäktige den 30 november 2020. Sedan tidigare råder alkoholförbud exempelvis i de centrala delarna av Ljusdal, Järvsö och Färila samt vid begravningsplatser och områdena runt kyrkorna.