Uttalande från Markus Evensson (S), kommunstyrelsens ordförande

Ljusdal och Sverige befinner sig i ett allvarligt läge och risken att smittas av det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 är mycket stor. Pandemins verkningar utgör ett hot mot hela samhället.

Kommunstyrelsens sammanträde den 6 april ställdes in med kort varsel eftersom adekvata åtgärder inte kunde genomföras för att förhindra smittspridning under sammanträdet. Bakgrunden till beslutet är att flera personer med ledande befattningar under den senaste veckan insjuknat med feber och andra covid-19-liknande symptom. Vi behöver vara mer strikta med rekommendationerna kring möten och hitta åtgärder för att ha färre personer, kortare möten, hålla social distans samt om möjligt hålla digitala möten.

Som kommunstyrelsens ordförande följer jag utvecklingen noga och har tät kontakt med kommunens ledande tjänstepersoner. Jag känner mig trygg med det arbete som pågår inom kommunledningen. Under måndagens förmiddag hade kommunstyrelsens presidium, säkerhetschef och stabschef ett digitalt möte där vi beslutade att kalla kommunstyrelsen till sammanträde på onsdag 8 april klockan 08:30 i Ljusdalssalen. De enda tjänstepersoner som kommer att delta på sammanträdet är biträdande kommunchef och sekreterare. Den ledamot som har det minsta symptom på sjukdom ber vi stanna hemma och kalla in en ersättare. Vi ber också ersättare som inte tjänstgör, att inte delta på sammanträdet. Allt för att förhindra smittspridning.

Kommunstyrelsen kommer också att bli kallade till en digital information någon gång under nästa vecka. Vi håller på att ordna tekniska lösningar för detta, och vi återkommer så fort vi kan.

Min uppmaning till alla Ljusdals kommunbor att ta hand om er själva och varandra, hålla er informerade och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och stanna hemma vid minsta symtom på hosta, snuva eller feber.

Vi har en tuff och svår tid framför oss men tillsammans är vi starka!

Med dessa ord önskar jag er alla en fin påskhelg.

Vänliga hälsningar
Markus Evensson (S), kommunstyrelsens ordförande