Utökad anmälningsplikt för hygieniska verksamheter

Bild: Mostphotos.

Enligt nya regler från 1 juli ska alla som bedriver yrkesmässig hygienisk verksamhet anmäla den till kommunens miljöenhet senast sex veckor innan planerad verksamhetsstart. Från 1 september omfattar de nya reglerna även redan befintliga verksamheter.

Verksamheter som utför estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar ska anmäla sin verksamhet till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Läs mer i Miljöenhetens faktablad , 344.7 kB..