Utbildningsinsatser för en kommun fri från våld

Under tisdagen och onsdagen påbörjades processutbildningen ”En kommun fri från våld” i Ljusdals kommun som pågår till januari 2022. Under dessa två uppstartsdagar har syftet varit att påbörja en lokalt förankrad och kunskapsbaserad våldsförebyggande praktik.

Konkreta övningar och självreflektion har varvats med strategiskt utvecklingsarbete och teoretisk kunskap om våld, genus och förebyggande arbete. Arbetet utgår ifrån genusvetenskapliga perspektiv på våld och folkhälsovetenskapliga perspektiv på förebyggande arbete.

Deltog gjorde totalt 13 representanter från politik, kommunledning, kommunens förvaltningar och verksamheter. Utbildningen genomförs av organisationen MÄN och finansieras av Länsstyrelsen Gävleborg, Ljusdals kommun står för personalens arbetstid. Även Bollnäs och Sandvikens kommuner är med i utbildningen.

I Ljusdals kommun utgår vi får denna definition av våld:

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill”. Per Isdal, psykolog (Meningen med våld, 2001).

Unga är överrepresenterade bland både offer och förövare och starka normer kring hur tjejer och killar förväntas vara är en del av problematiken. Därför är barn- och ungdomsperspektivet tillsammans med genusperspektivet viktigt i det förebyggande arbetet.

Fortsatta utbildningstillfällen för gruppen är 26 maj, 20 oktober och 26-27 januari (2022).

För frågor, kontakta:

Malin Fundin
Hållbarhetsstrateg
0651-182 02