Utbildning i palliativ vård

Ljusdal, som första kommun i Gävleborgs län, utbildar vårdpersonal i Nationell Vårdplan för Palliativ vård, NVP. NVP är ett personcentrerat stöd för att hjälpa en svårt sjuk person att leva med så hög livskvalitet som möjligt, den tid som är kvar i livet.

All omvårdnadspersonal i kommunens äldreomsorg, stöd och omsorg samt sjuksköterskor i hemsjukvården och läkare i primärvården ska utbildas i Nationell Vårdplan för Palliativ vård, NVP. Två distriktssköterskor och en sjuksköterska från hemsjukvården i Ljusdals kommun utför utbildningen. Först ut att utbildas är personal i Färila och Los.

Nationell Vårdplan för Palliativ vård, NVP, ska ge personal möjlighet att förebygga och lindra svåra symtom. Det ökar personalens möjlighet att förbättra vård i livets slutskede, oberoende av typ av sjukdom eller om döden närmar sig på grund av ålderdom. Ett sätt att kvalitetssäkra vården i livets slutskede.

NVP är framtagen av Palliativt Utvecklingscentrum i Lund för att ge stöd och struktur i vården av vuxna människor med palliativa vårdbehov. NVP syftar till att ge ökad trygghet och livskvalitet för både patienten och de närstående genom att behoven identifieras, åtgärdas, följs upp och dokumenteras på ett ändamålsenligt och strukturerat sätt.