Uppstartskonferens Jämlikt Gävleborg

Välkommen till en innehållsrik och kunskapshöjande eftermiddag! Resultat från Jämlikhetsutredningen, Region Gävleborg. Med bland annat finansminister Magdalena Anderssons tankar om regeringens fortsatta arbete utifrån Jämlikhetskommissionens betänkande.

Samtal med representanter från länet om hur vi skapar ett mer jämlikt Gävleborg.

Anna Balkfors, seniorkonsult Ramboll, om vad som blir viktigt för att gå från ord till handling, utifrån lärdomar från Jämlikhetskommissionen, Kommissionen för jämlik hälsa och Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö.

Konferensen Jämlikt Gävleborg

Dag: Onsdag 17 november 2021

Tid: 13.00 - 17.00

Plats: Digitalt

Kostnad: Konferensen är avgiftsfri

Anmälan: Anmäl dig i formuläret här.

Konferensen vänder sig till förtroendevalda och tjänstepersoner i hela Gävleborg - strateger, chefer, verksamma inom kommun/region eller inom civilsamhälle, statlig myndighet, akademi, näringsliv.

Jämlikhet handlar ytterst om att människor ska betraktas som lika mycket värda och ha samma förutsättningar, möjligheter och villkor i samhället. Förutsättningar för jämlikhet finns när alla människor, utifrån sina behov och förutsättningar, ges likvärdiga möjligheter.