Tyst minut för Leif Hansen under kvällens kommunfullmäktige

Under den gångna helgen har politikern Leif Hansen avlidit. Leif har haft ett långt engagemang för samhällsfrågor och en lång gärning som förtroendevald i Ljusdals kommun.

Leif Hansen valdes in i Ljusdals kommunfullmäktige år 1976 och fortsatte så i hela 42 år, fram till 2018. Under tre mandatperioder, 1994 till 2006, hade han uppdraget som kommunfullmäktiges ordförande.

Våra tankar går till Leifs familj och anhöriga.

Marit Holmstrand (S)
Kommunfullmäktiges ordförande