Tyck till om förslag till vägplan

Trafikverkets karta över förslag till byte av väghållaransvar

Allmänheten har till och med den 28 februari möjlighet att lämna synpunkter på Trafikverkets förslag till vägplan för väg 84 genom Ljusdals centrum.

Handlingarna som beskriver förslaget finns att ta del av hos Ljusdals kommun, Norra Järnvägsgatan 21, på entréplanet respektive plan 4 (vid enheten plan och bygg). De finns även tillgängliga digitalt på Trafikverkets hemsida.

Bakgrunden till förslaget är att Trafikverket planerar byta väghållaransvar med Ljusdals kommun. Bytet skulle i så fall medföra att Smedsgatan-Kyrksjönäsvägen blir statlig och att nuvarande väg 84 genom Ljusdal blir kommunal.

Synpunkter på förslag till vägplan skickas senast den 28 februari 2019 i brev till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post: investeringsprojekt@trafikverket.se. Ange diarienummer 2016/104006.