Två föreningar i Ramsjö får bygdemedel

Vindkraftverk i skog

Ramsjö skoterklubb och Ramsjö Byaråd tilldelas bygdemedel avseende vindkraft Våsberget 2020. Så beslutade kommunstyrelsen den 7 maj. Beslutet är i enlighet med Ramsjö bygderåds förslag.

Ansökningarna som kom in har skickats på remiss till Ramsjö bygderåd. Enligt förslag från dem och beslut av kommunstyrelsen tilldelas bygdemedel till två föreningar i Ramsjö:

  • Ramsjö Skoterklubb får 35 000 kronor för inköp av snöskoter och ledsladd för skötsel av skoterleder.
  • Ramsjö Byaråd Ekonomiska förening får 100 000 kronor till underhåll av drivmedelsanläggning.

Bygdemedel för vindkraftanläggningar är en kompensation från exploateringsföretagen för nyttjande av kommunens naturresurser. Medlen ska vara till nytta för lokalsamhället, det vill säga för den bygd och befolkning där vindresurserna utnyttjas.