Turnerande demokratistuga gör stopp i Gävle 15-18 september

Demokratistugan. Foto: Daniela Auerbach.

I år fyller demokratin 100 år. För att uppmärksamma och höja kunskapen om demokratin har regeringen och kommittén Demokratin 100 år tagit fram en demokratistuga som turnerar runt i landet. 15-18 september är Länsstyrelsen Gävleborg värd för demokratistugan som står placerad på Stortorget i Gävle.

Under demokratidagarna bjuder Länsstyrelsen Gävleborg in till evenemang och kunskapshöjande aktiviteter om demokrati. Följ med digitalt eller på Stortorget i Gävle. På temat nationella minoriteter erbjuds exempelvis två digitala föreläsningar:

  • Rosa Taikon – Konsten och kampen. 16 september kl. 13:00-14:00. Föredragshållare: Elin Thomasson.
  • Innanför eller utanför. De historiska nationella minoriteterna i Sverige. 17 september kl. 13:00-14:00. Föredragshållare: Lennart Rohdin.

Demokratistugan är ett mobilt kunskapscenter. Den 19 september åker stugan vidare från Gävle till Örebro.