Trygghetskamera för nattlig tillsyn

Från och med år 2020 erbjuds digital tillsyn via trygghetskamera i stället för nattlig tillsyn via hembesök. Alla som beviljats stöd för nattlig tillsyn hos Ljusdals kommuns biståndshandläggare kan ta del av erbjudandet.

Trygghetskameran är ett alternativ till personlig tillsyn via hembesök. Tillsyn med trygghetskamera erbjuds eftersom det finns stor efterfrågan på tjänster som ger ökad självständighet, integritet och mindre störd nattsömn.

Precis som personliga nattliga hembesök görs vid en viss tidpunkt, slås trygghetskameran på vid det klockslag då tillsynen ska göras. Övrig tid är trygghetskameran avstängd. Nattpatrullens personal har behörighet att göra tillsynen och all tillsyn registreras med tidpunkt, hur länge den varat och vem som gjort den. Om nattpatrullen märker avvikelser vid tillsynen med trygghetskameran finns rutiner för hur de ska agera.

Trygghetskamera kräver trådlöst internet vilket Ljusdals kommun står för. Om det skulle vara strömavbrott eller om det är fel på kameran, åker nattpatrullen direkt ut för tillsyn. Trygghetskameran kan inte spara eller lagar bilder, ljud eller filmmaterial.

Tjänsten med trygghetskamera kan avbrytas när som helst. Det går också att välja att inte ha tillsyn vissa nätter, exempelvis när någon har gäster.

Kontakt
Anna Forsberg, verksamhetschef äldreomsorg
Telefon: 0651-76 14 12
E-post: anna.forsberg@ljusdal.se