Trendbrott för sjukfrånvaron

Sjukfrånvaron bland Ljusdals kommuns anställda var 2017 den lägsta på tre år.

Den totala sjukfrånvaron på kommunen ökade under sex år i början av 2010-talet och var under 2016 10,2 procent. I fjol låg frånvaron på 9,1 procent sett till hela året, den lägsta noteringen sedan 2014.

När kommunens personalchef Maria Carlgren redovisade den aktuella statistiken för kommunstyrelsens allmänna utskott (som också är personalutskott) på tisdagen talades det om trendbrott.

Tidigare har sjukfrånvaron ökat runt årsskiftet och en toppnotering noterades första kvartalet 2016 med 11,1 procent. Men för fjärde kvartalet 2017 var den totalt 8,8 procent och 9,1 procent för hela året.

- Det är ett intensivt arbete med sjuk- och rehabärenden som ligger bakom trendbrottet. Vi har också ett förebyggande arbete bland annat tillsammans med företagshälsovården Priserva vilket bör innebära att sjukfrånvaron minskar ytterligare, säger Maria Carlgren.

Tre förvaltningar på kommunen minskade sin sjukfrånvaro under 2017 medan den fjärde kommunstyrelseförvaltningen, som har minst antal anställda, ökade frånvaron med endast en tiondels procentenhet.

Ljusdals kommun har omkring 1 950 anställda med månadslön varav omkring 1 700 är tillsvidareanställda.

Kontaktperson:
Maria Carlgren
Personalchef, Ljusdals kommun
Tel: 0651-180 00
E-post: maria.carlgren@ljusdal.se